ایورتر اقتصادی سری NE100

مناسب برای کاربردهای روتین و کم هزینه

اینورتر سری NE100 یک مبدل فرکانس AC/AC جهت راه‌اندازی موتورهای آسنکرون با کمترین پیچیدگی تلقی می‌شود. این دستگاه به دلیل سادگی در کارآیی برای کاربردهای معمول و کم هزینه که نیاز به دقت بالا وجود ندارد مناسب خواهدبود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports asynchronous motor) دارد
قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports synchronous motor) ندارد
روش‌های کنترلی (Control Methods) – V/F – SFVC
گشتاور اولیه (Startup torque) 0.5Hz – 150%
دقت سرعت و گشتاور (Speed & Torque Accuracy) 0.1%
اندازه‌گیری خودکار پارامتر‌های موتور (Motor Auto tuning) دارد
فرکانس کریر (Carrier Frequency) 0-16KHz
افزایش گشتاور (Torque boost) 30% – 0.1%
بیشترین فرکانس خروجی (Output Maximum Frequency) 3200Hz
PID کنترلر داخلی (Integrated PID Controller) دارد
PLC داخلی (Build-In PLC) 7 – Digital Inputs 2 – Relay Outputs 1 – Transistor open-collector Output
ورودی و خروجی آنالوگ (Analog Inputs/Outputs) 2 – Analog Inputs (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v)
ورودی و خروجی دیجیتال مجازی (Virtual Digital I/O) 5 – Virtual Digital Inputs 5 – Virtual Digital Output
منحنی V/F • Linear Curve • Multi-Point Curve • Nth Power Curve • V/F Separation: . Complete Separation . Half Separation
مدت زمان شتابگیری (Acceleration & Deceleration Time) 0.0Sec – 6500.0Sec
تزریق جریان DC ترمز (DC braking) 0-36Sec / 100%
ارتفاع کاری مناسب کمتر از 1000 متر
دمای کارکرد (Operation Temperature) 50c – تا 10c-
دمای نگهداری (Storage Temperature) 60c – تا 20c-
میزان رطوبت (Humidity rate) 95%
استاندارد گرد و غبار و آب (IP Level) IP20

نقد و نظرات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

راهنمای نصب

[wpdm_package id=’3389′]

ایورتر اقتصادی سری NP100

مناسب برای کاربردهای روتین و کم هزینه

اینورتر سری NE100 یک مبدل فرکانس AC/AC جهت راه‌اندازی موتورهای آسنکرون با کمترین پیچیدگی تلقی می‌شود. این دستگاه به دلیل سادگی در کارآیی برای کاربردهای معمول و کم هزینه که نیاز به دقت بالا وجود ندارد مناسب خواهدبود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports asynchronous motor) دارد
قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports synchronous motor) ندارد
روش‌های کنترلی (Control Methods) – V/F – SFVC
گشتاور اولیه (Startup torque) 0.5Hz – 150%
دقت سرعت و گشتاور (Speed & Torque Accuracy) 0.1%
اندازه‌گیری خودکار پارامتر‌های موتور (Motor Auto tuning) دارد
فرکانس کریر (Carrier Frequency) 0-16KHz
افزایش گشتاور (Torque boost) 30% – 0.1%
بیشترین فرکانس خروجی (Output Maximum Frequency) 3200Hz
PID کنترلر داخلی (Integrated PID Controller) دارد
PLC داخلی (Build-In PLC) 7 – Digital Inputs 2 – Relay Outputs 1 – Transistor open-collector Output
ورودی و خروجی آنالوگ (Analog Inputs/Outputs) 2 – Analog Inputs (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v)
ورودی و خروجی دیجیتال مجازی (Virtual Digital I/O) 5 – Virtual Digital Inputs 5 – Virtual Digital Output
منحنی V/F • Linear Curve • Multi-Point Curve • Nth Power Curve • V/F Separation: . Complete Separation . Half Separation
مدت زمان شتابگیری (Acceleration & Deceleration Time) 0.0Sec – 6500.0Sec
تزریق جریان DC ترمز (DC braking) 0-36Sec / 100%
ارتفاع کاری مناسب کمتر از 1000 متر
دمای کارکرد (Operation Temperature) 50c – تا 10c-
دمای نگهداری (Storage Temperature) 60c – تا 20c-
میزان رطوبت (Humidity rate) 95%
استاندارد گرد و غبار و آب (IP Level) IP20

نقد و نظرات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

راهنمای نصب

[wpdm_package id=’3389′]

ایورتر اقتصادی سری NG100

مناسب برای کاربردهای صنعتی و جنرال

اینورتر سری NG100 یک مبدل فرکانس AC/AC جنرال جهت راه‌اندازی و کنترل موتورهای سنکرون و آسنکرون تلقی می‌شود. طراحی سازگار با محیط های صنعتی، این سری را برای کاربردهای صنعتی گوناگون برتر میکند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports asynchronous motor) دارد
قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports synchronous motor) ندارد
روش‌های کنترلی (Control Methods) – V/F – SFVC
گشتاور اولیه (Startup torque) 0.5Hz – 150%
دقت سرعت و گشتاور (Speed & Torque Accuracy) 0.1%
اندازه‌گیری خودکار پارامتر‌های موتور (Motor Auto tuning) دارد
فرکانس کریر (Carrier Frequency) 0-16KHz
افزایش گشتاور (Torque boost) 30% – 0.1%
بیشترین فرکانس خروجی (Output Maximum Frequency) 3200Hz
PID کنترلر داخلی (Integrated PID Controller) دارد
PLC داخلی (Build-In PLC) 7 – Digital Inputs 2 – Relay Outputs 1 – Transistor open-collector Output
ورودی و خروجی آنالوگ (Analog Inputs/Outputs) 2 – Analog Inputs (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v)
ورودی و خروجی دیجیتال مجازی (Virtual Digital I/O) 5 – Virtual Digital Inputs 5 – Virtual Digital Output
منحنی V/F • Linear Curve • Multi-Point Curve • Nth Power Curve • V/F Separation: . Complete Separation . Half Separation
مدت زمان شتابگیری (Acceleration & Deceleration Time) 0.0Sec – 6500.0Sec
تزریق جریان DC ترمز (DC braking) 0-36Sec / 100%
ارتفاع کاری مناسب کمتر از 1000 متر
دمای کارکرد (Operation Temperature) 50c – تا 10c-
دمای نگهداری (Storage Temperature) 60c – تا 20c-
میزان رطوبت (Humidity rate) 95%
استاندارد گرد و غبار و آب (IP Level) IP20

نقد و نظرات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

راهنمای نصب

[wpdm_package id=’3389′]

ایورتر اقتصادی سری NL100

مناسب برای کاربردهای روتین و کم هزینه

اینورتر سری NE100 یک مبدل فرکانس AC/AC جهت راه‌اندازی موتورهای آسنکرون با کمترین پیچیدگی تلقی می‌شود. این دستگاه به دلیل سادگی در کارآیی برای کاربردهای معمول و کم هزینه که نیاز به دقت بالا وجود ندارد مناسب خواهدبود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports asynchronous motor) دارد
قابلیت راه اندازی موتور‌های سنکرون (Supports synchronous motor) ندارد
روش‌های کنترلی (Control Methods) – V/F – SFVC
گشتاور اولیه (Startup torque) 0.5Hz – 150%
دقت سرعت و گشتاور (Speed & Torque Accuracy) 0.1%
اندازه‌گیری خودکار پارامتر‌های موتور (Motor Auto tuning) دارد
فرکانس کریر (Carrier Frequency) 0-16KHz
افزایش گشتاور (Torque boost) 30% – 0.1%
بیشترین فرکانس خروجی (Output Maximum Frequency) 3200Hz
PID کنترلر داخلی (Integrated PID Controller) دارد
PLC داخلی (Build-In PLC) 7 – Digital Inputs 2 – Relay Outputs 1 – Transistor open-collector Output
ورودی و خروجی آنالوگ (Analog Inputs/Outputs) 2 – Analog Inputs (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v / 4-20mA) 1 – Analog Output (0-10v)
ورودی و خروجی دیجیتال مجازی (Virtual Digital I/O) 5 – Virtual Digital Inputs 5 – Virtual Digital Output
منحنی V/F • Linear Curve • Multi-Point Curve • Nth Power Curve • V/F Separation: . Complete Separation . Half Separation
مدت زمان شتابگیری (Acceleration & Deceleration Time) 0.0Sec – 6500.0Sec
تزریق جریان DC ترمز (DC braking) 0-36Sec / 100%
ارتفاع کاری مناسب کمتر از 1000 متر
دمای کارکرد (Operation Temperature) 50c – تا 10c-
دمای نگهداری (Storage Temperature) 60c – تا 20c-
میزان رطوبت (Humidity rate) 95%
استاندارد گرد و غبار و آب (IP Level) IP20

نقد و نظرات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

راهنمای نصب

[wpdm_package id=’3389′]